Opłaty2020-07-02T10:21:15+00:00

Opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna wynosi: 190 zł netto /233,70 zł brutto*
* Opłata brutto zawiera VAT 23%

Konferencja przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Zawartość podstawowego pakietu konferencyjnego

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Konferencji obejmuje:

  • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów
  • dostęp do wystaw wirtualnych
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Certyfikat przyznawany jest po weryfikacji logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa, aktywności. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie indywidualnego ID oraz licznika czasu oraz aktywności online

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.
(Prosimy także o zapoznanie się z warunkami rezygnacji i zwrotu opłat)