//Rezygnacja i zwrot opłaty
Rezygnacja i zwrot opłaty2020-07-02T09:55:51+00:00

Warunki zwrotu opłaty

Uwaga! Osoby z wniesioną opłatą za udział stacjonarny proszone są o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Ponieważ zwrot wpłaconej kwoty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 50 zł brutto) możliwy jest jedynie do 14 dni od otrzymania wpłaty, jednak nie później niż 48 h przed startem konferencji, a w pozostałych przypadkach zwrot nie jest przewidywany prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do 14 dni od otrzymania wpłaty
  W przypadku wpłat dokonanych po 17.09.2020 wniosek musi wpłynąć nie później niż do 21.09.2020
  Zwracane jest 100% usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto

  Powyżej 14 dni od otrzymania wpłaty
  Zgodnie z poniższymi terminami
  do dnia 31.07.2020 r. Zwracane jest 50% usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 31.07.2020 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i braku logowania online Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.