/Rejestracja
Rejestracja2019-08-19T06:49:41+00:00

Przed przejściem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Uwagi:

  • Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
  • Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
  • Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.
  • Rezerwacja miejsca w pokoju 2-osobowym możliwa jest jedynie w przypadku dwóch znających się uczestników. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym -rezerwacja online miejsca w pokoju nie jest możliwa. Należy mieć świadomość, że w przypadku rezygnacji z rezerwacji jednej z osób, druga z osób może być zobligowana do dokonania dopłaty do pełnego pokoju lub rezerwacja w całości zostanie anulowana.